>>>>>دماسنج لیزری 800 درجه مدل DT-8863

دماسنج لیزری 800 درجه مدل DT-8863

دفترچه راهنمای فارسی محصول
  • دونقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر
  • آلارم قابل تنظیم
  • چراغ پس زمینه نمایشگر
  • حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین مقادیر
  • تنظیم ضریب تابش Emissivity
  • همراه با کیف حمل

نقد و بررسی

مشخصات فنی دماسنج لیزری 800 درجه دو نقطه ای مدل CEM DT-8863

nمحدوده اندازه گیری : 50- تا 800 درجه سانتی گراد

دقت اندازه گیری : °C1 ±

فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری 20 متر ( 20 : 1 )

قابلیت انتخاب ºC/ºF

nدو نقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر

آلارم قابل تنظیم

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم/ متوسط /میانگین مقادیر

تنظیم ضریب تابش Emissivity

همراه با کیف حمل


n
n

مشخصات فنی

متغیرها
محدوده اندازه گیری

50- ~ 800 C

دقت اندازه گیری

1.0 ± C

فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری

1 : 20

Inline Feedbacks
View all comments