پرتوسنج رادیو اکتیو | خرید پرتو سنج رادیو اکتیو

پرتوسنج رادیو اکتیو ابزاری دقیق برای اندازه گیری پرتو های رادیو اکتیویته آلفا، بتا و گاما است. پرتوسنج رادیو اکتیویته دامنه اندازه گیری گسترده ای دارد و می تواند برای انواع مختلف اندازه گیری مانند اندازه گیری پراکنده در موقعیت ها، اندازه گیری های طولانی مدت یا برای فرآیند کنترل استفاده شود. سنسور رادیواکتیویته اندازه گیری معتبری از تابش محیطی ارائه می دهد.

پرتوهای رادیو اکتیویته قابل درک برای حواس انسانی نیست به همین منظور برای کسانی که در محیط های پرتو زا کار میکنند، یکی از مهمترین عوامل آگاهی از میزان اشعه در اطراف آنها است. این امر در درجه اول با استفاده از پرتوسنج های رادیواکتیو در انواع مختلف انجام می شود.

کاربرد های پرتو سنج

پرتوسنج رادیو اکتیو کاربردهای متنوعی دارد و هر روزه روز استفاده این تجهیزات در کنترل کالاهای وارداتی و همچنین برای اندازه گیری مواد غذایی که قبلاً تحت تابش قرار گرفته است بیشتر میشود.

مقادیر تشعشع را می توان در حافظه این تجهیزات ذخیره کرد و یا آنها را به رایانه منتقل کرد تا با استفاده از نرم افزارهای مخصوص آن بتوان داده های بدست آمده توسط این دستگاه را بهتر تجزیه و تحلیل نمود.