باد سنج

باد سنج یا سرعت سنج باد (فلومتر) وسیله ای است که به کمک آن می توان سرعت حرکت هوا را اندازه گیری نمود. با سنج ها به کمک چرخش پره های خود میزان سرعت هوا را به واحد های مختلفی مثل متر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت و … نمایش می دهند. همچنین برخی از باد سنج ها توانایی اندازه گیری فشار هوا را نیز دارا می باشند.

کاربرد باد سنج

از باد سنج ها در حوزه های مختلفی مانند بررسی وضعیت باد، آب و هوا و هواشناسی، صنایع کشاورزی، آلودگی هوا، بازرسی فن ها و کولر های صنعتی، صنایع برقی و … استفاده می گردد. همچنین سرعت سنج های باد دارای انواع مختلفی از جمله بادسنج پره ای و لیزری، بادسنج حرارتی و بادسنج فارصوت می باشند.