متر لیزری | خرید متر لیزری | قیمت متر لیزری

متر لیزری ابزاری کاربردی و دقیق است که با اندازه گیری زمان پالس ارسالی از موقعیت دستگاه تا جسم مورد نظر فاصله مطلوب را اندازه گیری میکند. این روش به عنوان “زمان پرواز” یا اندازه گیری “پالس” شناخته می شود.

از کاربردهای دیگر آن میتوان به ترازیابی و تطابق نیز اشاره کرد که بسته به نوع استفاده ما میتوان از هر کدام ازین ویژگی ها بهره برد.همچنین این تجهیز توانایی اندازه گیری مسافت در ابعاد بسیار وسیع را دارا میباشد.

مترسنج لیزی مزایای کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت کار را برای ما به ارمغان میاورد.

در این تکنولوژی از ابزار لیزر بهره گیری شده است زیرا لیزرها قابلیت تراکم و تمرکز بالایی دارند و تک فرکانس میباشند.همچنین به دلیل سرعت بالای نور خطای اندازه گیری بسیار کاهش میابد این پرتو نوری در اندازه گیری بهره وری بالایی دارد زیرا با سرعت ثابتی در اتمسفر حرکت میکند.