پشتیبانی۲۴ ساعته:

74981

– ۰۲۱

[wp-story]

کلید هوایی زیمنس

logo-FA white@20x-min
logo-FA white@20x-min

با اینورتر های زیمنس

V20 & G120 Series

G120

کلید های مینیاتوری

تامین و پشتیبانی محصولات حرفه ای برق صنعتی

ارسال سریع سفارشات

پرداخت در محل

بسته بندی مناسب

تضمین کیفیت و اصالت

پشتیبانی ۲۴ ساعته

ارسال به سراسر کشور

برترین دسته ها

icons-01
کلید مینیاتوری
icons-02
مولتی متر
icons-03
الکتروموتور
icons-04
اینورتر
icons-08
کلید هوایی
icons-05
سافت استارتر
icons-06
گیربکس
icons-07
آمپرمتر
icons-09
کلید اتوماتیک
icons-10
ترمومتر لیزری
icons-12
کنتاکتور
icons-11
کلید محافظ جان

درخشش الکتریک 

گـروه صنعتـی بازرگانـی و فنـی مهندسـی درخشـش الکتریک بین الملل، با همراهی 3 نسـل و بـا بیـش از 60 سال سـابقه درخشان و بصـورت همزمـان بهـره منـدی از 70 نفـر نیـروی انسـانی متخصـص که دارای تحصیلـات عالیـه دانشگاهی می‌باشند، توانسته در سـایه عنایـات خداونـد متعـال، بــا تکیــه بــر دانــش روز دنیا و بهره‌گیــری از نیروهــای مجرب، اقــدام بــه تامیــن طیــف وســیع و کاملــی از تجهیــزات بــرق صنعتـی و تابلویی نماید. ایــن شرکت در بخــش هــای تحقیــق و توســعه، مشــاوره، بازاریابـی و فـروش، نصـب و راه انـدازی، تعمیـر و نگهـداری و خدمـات پـس از فـروش خـود را بـه عنـوان یـک همـکار قابـل اعتمـاد بـه صنعـت کشـور معرفـی مـی نمایـد.

امیــد اســت فعالیــت‌هــای ایــن مجموعه، موجــب ارتقــای دانــش علمــی، ایجــاد ارتبـاط سـازمان یافتـه بـا مجامـع بیـن المللـی و حمایـت از ایجـاد فرصـت بـرای خلق ایـده هـای نـاب ایرانـی در صنعـت بـرق و الکترونیـک گـردد.

آخرین مطالب

email-envelope-inbox-shape-social-media-notification-icon-speech-bubbles-3d-cartoon-banner-website-ui-pink-background-3d-rendering-illustration

خبرنامه

با عضویت در خبر نامه از آخرین جشنواره های فروش ما در سریع ترین زمان آگاه شوید.

    سبد خرید
    ورود