دماسنج تماسی

دماسنج تماسی یک دستگاه اندازه گیری دقیق دما است که از طریق تماس مستقیم بین انتهای مغناطیسی دماسنج و سطح مواد به جهت تعیین دمای آنها به کار میرود. این ترمومتر های قابل حمل اغلب برای کنترل دمای فرآیند و در آزمایشگاه ها به کاربرده میشوند.

دماسنج تماسی در حقیقت نوعی سنسور است که برای اندازه گیری استفاده می شود. برخی دیگر از کاربرد های آن شامل اندازه گیری دما برای فرآیندهای صنعتی و اندازه گیری دمای سیال است. نمونه هایی از دماسنج های تماسی عبارتند از ترموکوپل ها، آشکارسازهای دمای مقاومت (RTD) و ترمیستورها.

انتخاب درست دماسنج با سنسور به جهت زمینه کاربری آن حائز اهمیت بسزایی است به طوری که انتخاب نوع پراب در این تجهیزات بازه عملکرد دمایی ترمومتر را مشخص میکند. با این حال این دستگاه ها توانایی اتصال با چند پراب را نیز دارند.
همچنین فاکتورهای دیگری مانند هزینه، دقت، اندازه و سهولت استفاده نیز باید در نظر گرفته شود.