صداسنج

صدا سنج (Sound Level Meter) از جمله تجهیزات ابزار دقیقی است که به منظور اندازه گیری پارامتر های مربوط به صوت و محاسبه تراز فشار صوت استفاده میشود.

صوت سنج ها معمولا یک ابزار دستی قابل حمل میباشند که استفاده از انواع دارای میکروفون کندانسور, بهترین گزینش میباشد که دقت را با پایداری و قابل اطمینان بودن ترکیب میکند.

این تجهیزات متشکل از 3 بخش نمایشگر میکروفن پردازشگر میباشد.

عملکرد میکروفن بر اساس میزان فشار صوت بر دیافراگم آن و تبدیل این فشار به جریان الکتریکی است.و بخش پردازشگر بسته به نوع تجهیز و نیاز کاربر, اطلاعات ارسالی از میکروفن را تقویت کرده و سپس توسط نمایشگر به نمایش در میاید.

در استفاده از صدا سنج ها کالیبره کردن آنها پیش از استفاده حائز اهمیت است که برخی از تراز سنج ها میتوانند مدار های پردازشگر خود را بدون نیاز به کارگیری کالیبراتور و استفاده از امکانات خود (پیچ تنظیم کالیبره) تنظیم کنند.