دورسنج

دورسنج یا تاکومتر (Tachometer) دستگاه حسگری است که به صورت عمومی برای اندازه گیری سرعت یک جسم متحرک به کار می رود ولی کاربرد اصلی آن، اندازه گیری سرعت دوران یک جسم دوار می باشد.
یک نمونه خوب برای کاربرد تاکومتر انواع خودروها است. در جوار عقربه سرعت سنج، عقربه ای وجود دارد که سرعت دوران موتور را بر حسب دور بر دقیقه نشان می دهد.
تاکومتر ها معمولاً محدود به ابزارهای مکانیکی (آنالوگ) یا الکتریکی (دیجیتال) میشود. از موارد کاربرد آن محاسبه میزان چرخش شفت موتور در اتومبیل میباشد.

انواع دورسنج

معمولا دورسنج ها در طبقه بندی زیر در بازار یافت میشوند:

دورسنج آنالوگ: این دستگاه شامل صفحه ای مدرج شده، عقربه ای برای نشان دادن میزان قرائت و علامت گذاری برای نشان دادن سطح ایمن و خطرناک است. دورسنج های آنالوگ قابلیت ذخیره سازی مقادیر نداشته و نمی توانند جزئیاتی مانند میانگین و انحراف را محاسبه کنند. اساس کار این تجهیزات تبدیل سرعت با استفاده از مبدل فرکانس خارجی به ولتاژ و اندازه گیری آن ولتاژ توسط یک ولت متر آنالوگ و سپس نمایش داده است.

دورسنج های دیجیتال: دورسنج های دیجیتال انواع به روز شده آنالوگ ها میباشند. این دسته به جای استفاده از صفحه مدرج و عقربه متشکل از صفحه نمایشگر LCD یا LED و نمایش داده ها به صورت دیجیتالی میباشد. همچنین حافظه برای ذخیره سازی انجام عملیات آماری و برای اندازه گیری دقیق و نظارت بر هر نوع مقادیر مبتنی بر زمان مناسب هستند.

دورسنج های تماسی و غیر تماسی: دورسنج های تماسی با اتصال مستقیم به شفت دورانی و از یک حسگر مغناطیسی رمزگذار نوری استفاده می کند تا بتوانند داده ها را پردازش کنند. انواع غیر تماسی برای کاربردها متحرک یعنی محاسبه دوران اجسام متحرک بسیار کاربردی هستند و به منظور این کار از لیزر یا دیسک نوری استفاده می کنند.

دورسنج های اندازه گیری زمان و فرکانس: دستگاه اندازه گیری زمان با اندازه گیری فاصله زمانی بین پالس های ورودی سرعت را محاسبه می کند.  در حالی که، دستگاه اندازه گیری فرکانس با اندازه گیری فرکانس پالس های ورودی ، سرعت را محاسبه می کند. سرعت سنج های اندازه گیری زمان برای اندازه گیری سرعت کم و سرعت سنج های اندازه گیری فرکانس برای اندازه گیری سرعت بالا ایده آل هستند.

کاربرد های دور سنج

  • اتومبیل، هواپیما، کامیون، تراکتور، قطار و وسایل نقلیه سبک ریلی
  • ابزار های ایزری
  • کاربردهای پزشکی
  • ضبط صدا آنالوگ
  • انواع مختلفی از ماشین آلات و موتورهای بزرگ
  • برای برآورد سرعت و حجم ترافیک