آمپرمتر 1000A AC/DC

  • دارای آلارم تست اتصال کوتاه
  • دارای تست دیود
  • چراغ پس زمینه نمایشگر
  • دارای استاندارد IEC 61010-1 CAT III 600V

مشخصات فنی

متغیرها
جریان

0~1000A AC/DC

ولتاژ

0~600V AC/DC

مقاومت الکتریکی

0~2000Ω

Inline Feedbacks
View all comments