>>>سنجش نقطه شبنم CEM مدل DT-8321

سنجش نقطه شبنم CEM مدل DT-8321

پراب مقاوم و ضد آب
مناسب برای فرایندهای مستقیم در دامنه دمایی و فشار وسیع
عدم نیاز به تعمیر و با پایداری بلند مدت
طراحی صنعتی برای بررسی نقطه ای و اهداف کالیبراسیون
همراه با کیف حمل

ایران کد و کد ملی این محصول : 2871310b26290021

نقد و بررسی

سنجش نقطه شبنم | خرید DT-8321

مشخصات فنی

متغیرها
محدوده اندازه گیری رطوبت نسبی

RH% 2 / ± RH% 100 ~0

محدوده اندازه گیری نقطه شبنم

30 ~ 70- درجه سانتی گراد

محدوده اندازه گیری دما

60 ~ 10- درجه سانتی گراد

Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x