الکتروموتور 160 کیلووات 4 پل WEG

مشخصات فنی

متغیرها
استاندارد

IEC 60034-1

فرکانس

50 هرتز

سرعت سنکرون

1500 دور بر ثانیه

مدل نصب

B3T

خنک کننده

IC411 – TEFC

Inline Feedbacks
View all comments