الکتروموتور 200 کیلووات 4 پل WEG

مقایسه

مشخصات فنی

متغیرها
استاندارد

IEC 60034-1

سرعت سنکرون

1800 دور بر ثانیه

خنک کننده

IC411 – TEFC

ارسال دیدگاه