اینورتر (درایو) به دستگاهی گفته می شود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کند. فرکانس، ولتاژ و توان تولیدی اینورتر ها قابل تنظیم به مقادیر دلخواه هستند. همچنین به گروهی از کنترل کننده های سرعت و راه انداز های موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ به صورت همزمان کار می کنند نیر اینورتر با VFD گفته می شود. در این تغییر نسبت ولتاژ به فرکانس باید ثابت بماند در غیر این صورت در کارکرد موتور اختلال ایجاد می شود.

خروجی تولید شده توسط اینورتر ها معمولا شامل یک موج مربع شکل است که می توان به وسیله فیلتر آن را به موج سینوسی تبدیل کرد. حالت بهینه تری هم وجود دارد که در آن خروجی به صورت موج PWM تولید می گردد. اینورتر های در دو مدل تکفاز و سه فاز تولید می شوند. به عبارتی ساده تر کار اینورتر ها برعکس کار یکسوکننده ها است.

در ساخت اینورتر ها از قطعات متحرک استفاده نمی شود و کاربرد های آن گستره ی وسیعی را شامل می شود. به عنوان مثال برای تامین جریان AC از منایع DC مانند پنل های خورشیدی یا باتری از اینورتر استفاده می گردد. بدون استفاده از اینورتر ساخت خودرو های برقی ناممکن بود.