کانتر | شمارنده | خرید شمارنده | قیمت شمارنده | خرید کانتر | قیمت کانتر

در منطق دیجیتال و محاسبات، شمارنده وسیله ای است که تعداد دفعات یک رویداد یا فرآیند خاص را ذخیره می کند. شمارنده ها در تجهیزات الکترونیکی دیجیتال به منظور شمارش استفاده می شوند، که می توانند یک رویداد خاص را که در مدار اتفاق می افتد حساب کنند.

شمارنده های دیجیتال با دو هدف اصلی تولید میشوند:

  1. شمارش مقدار کل ورودی
  2. صدور فرمان خروجی به ازای یک تعداد معین

کانتر ها در حقیقت، مدارات دیجیتالی هستند که اعداد باینری یا  BCD را با الگوهای خاصی در فاصله‌ های زمانی معینی تولید می‌کنند. شرط تولید عدد بعدی اعمال پالسی موسوم به پالس ساعت است. شمارنده ها در سیستمهای الکترونیکی و دیجیتالی کاربردهای بسیار وسیعی دارند که می‌ توان به: فرکانسمترها، ساعتهای دیجیتالی، مبدلهای آنالوگ به دیجیتال، مقسمهای فرکانسی، فناوریهای نانو، رباتهای صنعتی، سیستمهای اتوماسیون صنعتی و … اشاره کرد.

حالت های عملیاتی کانتر های دیجیتال

کانتر های دیجیتال نسبت به توانایی آن ها در تولید خروجی به دو دسته تقسیم میشوند:

مدل اول هنگامی است که دستگاه عددی را به عنوان نقطه شمارش نهایی دریافت میکند و پس از شروع شمارش و به محض رسیدن به این رقم رله خروجی دستگاه متصل میشود. (به عبارت دیگر در ابتدای کار با این دستگاه عددی را به عنوان مثال 1000 برای دستگاه تعریف میکنیم و دقیقا زمانی که به این رقم میرسد رله خروجی متصل میگردد)

در مدل دوم این تجهیز تنها به عنوان یک شمارشگر عمل کرده و  وضعیت خروجی ندارد. (در این مدل مناسب تر است که از شمارنده هایی بهره بگیریم که نیازی به رله خروجی ندارند)

پارامترهای قابل توجه هنگام خرید کانتر دیجیتال

  • میزان ولتاژ تغذیه ورودی
  • میزان ذخیره سازی اطلاعات
  • میزان جریان مجاز رله خروجی
  • سایز و ابعاد تجهیز
  • وجود قابلیت شبکه شدن