فازمتر دوبل

فازمتر دوبل نوعی فازمتر است که از ترکیب 2 فازمتر فشار قوی و فشار متوسط که به کمک یه کابل به یکدیگر متصل شده اند تشکیل می شود. از فازمتر دوبل معمولا برای هم رینگ کردن دو خط برق دار استفاده می شود.
در هنگام کار با این نوع فازمتر ها هر یک از آنها در یک دست کاربر قرار میگیرند. کاربر یکی از فاز‌ها را به یک فاز از یک خط و فازمتر دیگر را به فاز خط دیگر تماس می‌دهد که با این تماس دو حالت پیش می‌آید.