کالیبراتور صدا سنج | خرید کالیبراتور صدا سنج | قیمت کالیبراتور صدا سنج

کالیبراتور صداسنج یا کالیبراتور اکوستیک دستگاهی ابزار دقیق است که وظیفه تنظیم صدا سنج به حالتی که هر تناژ صدا دقیقا با فرکانس آن منطابق باشد را دارد. به زبان ساده تر زمانی از کالیبراتور استفاده میکنیم که بخواهیم صداسنج را به حالت اولیه و استاندارد خود در آوریم.

قبل از اندازه گیری نویز، کالیبراتور صداسنج بر روی دستگاه نصب شده است و خواندن به صورت دستی توسط کاربر بررسی می شود یا به صورت خودکار توسط تجهیز محاسبه میشود.

کالیبره کردن ابزار ها در بسیاری از موارد مهم و ضروری است. اگر از ابزارهای سنجش سر و صدا استفاده میکنید تطابق آنها با استانداردها، مقررات یا دستورالعمل ها حائز اهمیت بسزایی است، به طوری که در این صورت تضمینی برای درستی داده های اندازه گیر توسط آنها وجود دارد.

در اکثر استانداردهای مدرن، مقررات راهنما به وضوح معیارهایی را که تجهیزات باید با آنها مطابقت داشته باشند بیان می کنند که ساده ترین راه برای رسیدن به این مهم در صداسنج ها کالیبراتورهای صدا سنج میباشد.