ترموستات | خرید ترموستات | قیمت ترموستات | انواع ترموستات | کاربرد ترموستات

ترموستات وسیله ای است که دمای یک سامانه را در یک محدوده مشخص نگه می دارد و این کار را بوسیله کنترل شارش انرژی گرمایی به درون و بیرون سامانه مورد نظر انجام می دهد. ترموستات ها در دو نوع آنالوگ و دیجیتال تولید می شوند. در فضای های بسته معمولا ترموستات ها را به تجهیزات گرمساز یا سردساز متصل می کنند تا با قطع و وصل کردن دستگاه به طور خودکار از تغییرات دما جلوگیری نماید. هنگامی که دمای محیط به میزان دلخواه می رسد ترموستات دستگاه را قطع می کند و هنگامی که دما بین 3 تا 5 درجه از نقطه مورد نظر کمتر یا بیشتر شود دوباره دستگاه را وصل می کند. ترموستات ها معمولا از سنسور ها برای تشخیص دما استفاده می کنند.

کاربرد های ترموستات:

  • تجهیزات و لوازم خانگی
  • اتومبیل ها
  • سیستم های تأسیساتی