توالی سنج | خرید توالی سنج | قیمت توالی سنج

توالی سنج وسیله ای است که به کمک آن می توان توالی منبع در مدار های الکتریکی سه فاز را تشخیص داد. با ایحاد تغییر در توالی منابع تغذیه می توان جهت چرخش موتور های الکتریکی سه فاز را تغییر داد. عملکرد صحیح برخی از تجهیزات اندازه گیری مانند دستگاه های اندازه گیری سه فاز و کنترل خودکار دستگاه ها به توالی فاز آنها بستگی دارد.

انواع مختلفی از دستگاه های توالی سنج فاز از جمله توالی سنج تماسی و غیر تماسی در بازار موجود است. نوع استاتیک و چرخشی نیز در طیف گسترده ای از رده بندی ولتاژ و نیرو استفاده می شوند.