کنترلر فاز ها یا به اصطلاح “رله کنترل فاز” در تمامی تجهیزات برق صنعتی برای حفاظت از لوازم الکتریکی در تابلو های برق استفاده میشود.

کنترلر فاز ها در دسته بندی تجهیزات حفاظتی به حساب می آیند که به صورت الکتریکی عمل کرده و وظیفه آن حفاظت از موتور الکتریکی در برابر اختلال جریان و بار اضافی سیستم میباشد.

از اختلالات در شبکه برق که توسط این تجهیز کنترل میشود میتوان به افزایش یا کاهش ولتاژ

جابجایی و عدم وجود تقارن و دوفاز شدن شبکه اشاره کرد.

کنترلر فاز به طور دقیق تر به هنگام پیش آمد موارد زیر دستور قطع مدار را صادر میکند:

  • ولتاژ جریان عبوری بالاتر از مقدار معین باشد
  • ولتاژ جریان عبوری پایین تر از مقدار معین باشد
  • بروز قطعی در فاز
  • وجود جابجایی در فاز
  • عدم تقارن
  • ایجاد فاز دوتایی
  • قطع به هنگام شوک های ایجاد شده توسط توالی در قطع و وصل جریان برق

از انواع کنترل فازها میتوان به تک فاز و 3 فاز اشاره کرد. که برو روی هر کدام ترمینال و چراغ سیگنال LED برای ایجاد محیط کاربری مناسب تعبیه شده است.