فلوتر | خرید فلوتر | قیمت فلوتر | کنترلر سطح مایعات

کنترلر سطح مایع (فلوتر) دستگاهی است که به منظور نظارت بر سطوح مایعات استفاده می شود و از حفظ مایعات در سطوح تعیین شده اطمینان حاصل می کند. کنترل کننده های سطح مایع در اکثر تجهیزات پردازشی از جمله: سپراتورها، تجهیزات تصفیه آب، فیلترهای جمع کننده، reboilers ها، برجهای تماس، انواعی از گرم کننده ها، سیستم های تست چاه، اسکرابر های کمپرسور و موارد بسیار دیگری کاربرد دارند.

کاربری کنترلر سطح مایعات در هر یک از زمینه های ذکر شده میتواند تا حدودی متغیر باشد اما همیشه هدف اصلی تنظیم سطح مایع میباشد.

کنترلر سطح مایع چگونه کار می کند؟

فلوتر ها برای اندازه گیری دقیق از یک جسم متحرک یا به بیان بهتر از یک شناور استفاده میکنند.

با عبور سطح سیال مودر نظر از نقطه معین شده و با توجه به عبور جسم شناور همراه با آن، یک سیگنال اعم از الکتریکی یا پنوماتیک به سیستم کنترل یا یک شیر کنترل اتوماتیک (که به عنوان دریچه تخلیه نیز شناخته می شود) ارسال میگردد. این سیگنال منجر به باز شدن شیر تخلیه میگردد و با پایین آمدن سطح به نقطه اولیه، مجددا به روال قبلی انجام می شود و کنترلر دستور به بسته شدن دریچه تخلیه میدهد.

مزایای استفاد از فلوتر

  • کاربردی برای تمامی سیالات
  • كنترل سطح مايعات در مخازن
  • حفاظت پمپ هاي شناور در برابر كار كردن خشك (بدون آب)
  • جلوگيري از سرريز شدن مخازن
  • پر كردن اتوماتيك مخازن
  • تشخيص قابليت هدايت مايعات
  • دو كنتاكت خروجی