سرعت سنج باد یا به اصطلاح Anemometer ابزاری است که برای اندازه گیری سرعت فشار هوا و جهت باد استفاده می شود. همچنین یک وسیله متداول مورد استفاده ایستگاه های هواشناسی است.

این تجهیز در علاوه بر اندازه گیری جریان هوا کاربرد صنعتی نیز دارد به صورتی که سرعت انواع جریان چه گاز و چه مایع را در مجاری انتقال اندازه گیری میکند و به کاربران آن این امکان را میدهد تا خواص فیزیکی مواد ورودی به ماشین آلات خود را به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهند.

نحوه اندازه گیری سرعت توسط این تجهیزات بر اساس میزان چرخش پره های دایره ای آن است که که بر حسب واحدهای کیلومتر بر ساعت مایل بر ساعت متر بر ثانیه و غیره بیان میشود.

بازه کاربردی این دستگاه را میتوان از 5 تا 100 گره تخمین زد.

سرعت سنج بادی انواع مختلفی دارند که هر کدام با اختلاف ناچیزی در نحوه عملکرد با یکدیگر کار میکنند. برای مثال اگر به دنبال یک آنمومتر مانیتوری خوش دست پرتابل باشید بهتر است از یک باد سنج پره ای استفاده کنید.