موتور الکتریکی | الکتروموتور | خرید موتور الکتریکی | قیمت موتور الکتریکی

موتور الکتریکی برای به جریان انداختن و بهره گیری بیشتر از الکتریسیته ساخته شده است. اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم موتور الکتریکی نوعی ماشین الکتریکی است. حال این پرسش مطرح میشود که ماشین الکتریکی چیست؟
ماشین الکتریکی به انواع ابزارهایی اطلاق میشود که برای تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی و برعکس استفاده میگردند. اگر انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل شود به آن موتور و انجام برعکس این فرآیند توسط ژنراتورها صورت میپذیرد. ژنراتور برقی از نظر مکانیکی با موتور الکتریکی یکسان است اما با یک جریان معکوس نیرو عمل می کند و انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

بیشتر موتورهای الکتریکی از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی موتور و جریان الکتریکی در سیم پیچ کار می کنند تا نیرویی به شکل گشتاور بر روی شفت موتور اعمال کنند. موتورهای الکتریکی را می توان با منبع مستقیم جریان (DC) از جمله باتری ها، وسایل نقلیه موتوری یا رکتیفایرها و همچنین منابع متناوب جریان (AC) مانند شبکه برق، اینورتر یا ژنراتورهای الکتریکی تأمین کرد.