تستر کابل

به کمک یک تستر کابل شبکه می توان متصل بودن، سرعت و کیفیت انتقال داده ها در یک شبکه را مورد بررسی قرار داد. در واقع یک تستر کابل برای تست عملکرد صحیح و بی نقض کابل های شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
معمولا بعد از انجام کابل کشی های لازم برای راه اندازی یک شبکه کامپیوتری از یک کابل تستر برای آزمایش کابل ها استفاده می گردد. به طور کلی با کمک این تجهیزات می توان اطلاعاتی مانند قطعی، متراژ کابل، افت سرعت و … را به دست آورد.

قابلیت تستر کابل شبکه

  • اندازه گیری کابل های زوج
  • تشخیص جفت خرد شده
  • بررسی کابل ها
  • قابلیت آلارم در هنگام بروز خطا
  • اندازه گیری متراژ کابل، نقشه سیم ها و جهت آنها
  • شناسایی پنهای باند هر کابل
  • تشخیص نویز

کاربرد تستر کابل شیکه

تستر کابل شبکه در انواع مختلفی تولید می شود که زیر مجموعه انواع تستر و یکی از تجهیزات ابزار دقیق به حساب می آید که هر کدام با توجه به نوع کارکردشان اطلاعات بیشتر و دقیق تری را در اختیار کاربر قرار می دهند.
معمولا در اداره ها، سازمانها و اماکنی که از کابل های شبکه استفاده می گردد یکی از موارد تستر کابل شبکه ضروری می باشد. زیرا در این موارد برای پیدا کردن مشکل کابل ها اگر بخواهیم کل شبکه را چک کنیم بسیار کار پر خرج و زمان بری خواهد بود.