تایمر | خرید تایمر | قیمت تایمر | انواع تایمر | کاربرد تایمر

تایمر یا زمان سنج نوعی از ساعت است که برای اندازه گیری بازه های زمانی مختلف به کار می رود. به طور معمول تایمر ها یک زمان مشخص شده را تا صفر می شمارند. ساعت شنی یک نمونه بسیار ساده از تایمر می باشد. کلید های زمان داری که برای فعال سازی یک کلید استفاده می شوند نیز گاهی تایمر نامیده می شوند. همچنین زمان سنج هایی نیز وجود دارند که از صفر شروع به شمردن می کنند که به آنها کرنومتر می گویند.
ساختار تایمر ها ممکن است مکانیکی، الکترومکانیکی و یا کاملا الکترونیکی باشد. همچنین فرایند سنجش زمان ممکن است بوسیله یک نرم افزار انجام شود.