جهت خرید سنسور سطحی دما و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177687260 تماس بگیرید.