ضخامت سنج (Thickness Tester) دستگاهی است که به کمک آن می توان ضخامت یک جسم را اندازه گیری نمود. برای استفاده از ضخامت سنج تنها دسترسی به یک سمت از جسم مد نظر کافی است و می توان با آن ضخامت بسیاری از مواد با جنس های مختلف از قبیل فلز، پلاستیک، شیشه، سرامیک و … را اندازه گیری کرد.

کاربرد ضخامت سنج:

ضخامت سنج ها کاربرد های بسیار زیادی دارند اما عمده کاربرد آنها در اندازه گیری ضخامت رنگ خودرو بوسیله کارشناسان رنگ و اندازه گیری ضخامت مخزن گاز خودرو و ورق های فلزی می باشد.