کانتر | شمارنده | خرید کانتر | قیمت کانتر

کانتر (Counter) وسیله ای است که برای شمارش و ذخیره دفعات تکرار یک رویداد مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه کار کانتر ها به این صورت است که تعداد سیگنال های ON/OFF دستگاه های متصل شده را شمارش می کند و برای شمارش عملیات با تعداد بالا بسیار مناسب است.

کاربرد کانتر:

  • شمارش تعدا ورودی ها
  • صدور فرمان های دلخواه به ازای اعداد مورد نظر